back to home dude

One Piece VS Naruto 2

One Piece VS Naruto 2

về One Piece VS Naruto 2

Nhập vai các nhân vật khác nhau trong truyện One Piece hoặc Naruto và đánh bại kẻ thù! Kết hợp nhiều cách tấn công và để dành tuyệt chiêu cho thời điểm thích hợp. Bạn cũng có thể mời thêm một người chơi và xem ai là người mạnh nhất!