back to home dude

One Piece Tower Defense

One Piece Tower Defense

Về One Piece Tower Defense

Bạn muốn thoát khỏi hòn đảo này nhưng kẻ thù của bạn đang tiến đến gần. Loại bỏ kẻ thù và lái con tàu của bạn.