back to home dude

One Piece Pirate Adventure

One Piece Pirate Adventure

về One Piece Pirate Adventure

Luffy và những người bạn của mình đang chiến đấu với kẻ thù! Đó là công việc của bạn để thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ nhất để giành chiến thắng trong trận chiến. Bạn sẽ mời một trong những bạn bè của bạn hoặc bạn thà chiến đấu của riêng bạn không?