back to home dude

One Direction Makeover 1

One Direction Makeover 1

Về One Direction Makeover 1

5 chàng trai trong nhóm One Direction đang sẳn sàng cho việc trang điểm! Thay đổi kiểu tóc cho họ, chọn bộ cánh mới để họ sẵn sàng cho buổi trình diễn hòa nhạc!