back to home dude

One And One Story

One And One Story

về One And One Story

Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi này là làm sao cho đôi tình nhân đáng yêu này trở về với nhau! Chuyển đổi giữa 2 nhân vật và đi qua mỗi cấp độ đến khi họ thật sự được đoàn tựu trở lại!