back to home dude

Old Heroes TD

Old Heroes TD

Về Old Heroes TD

Những người và con vật cuối cùng còn sống sót trong khu rừng đang cố gắng xây dựng một cuộc sống mới và sống sót qua những đợt tấn công của ma quỷ. Dưới sự chỉ huy của bạn những chiến binh dũng cảm này sẽ bắt đầu trận chiến và chiến đấu đến cuối cùng để bảo vệ nhân loại. Bạn sẽ thành công và cứu được mọi ngườ chứ?