back to home dude

Offroaders

Offroaders

về Offroaders

đánh bại kẻ thù của bạn trong trò chơi đua xe đường đất đá. Cày qua luống đất với xe tải đua và tích lũy tiền để nâng cấp xe của bạn ở giữa chặng. Nhớ là bạn phải nâng lên để thêm thuận lợi cho bạn.