back to home dude

Oceanar.io

Oceanar.io

Về Oceanar.io

Bơi qua đại dương với chú cá của bạn trong trò chơi io nhiều người chơi. Ăn tất cả những thứ nhỏ hơn bạn và lớn lên đến mức bạn thậm chí có thể thách thức những kẻ săn mồi lớn nhất và hung tợn nhất đại dương!

Tải về

Oceanar.io