back to home dude

Ốc Sên Siêu Phàm

Ốc Sên Siêu Phàm

về Ốc Sên Siêu Phàm

Trong trò chơi này bạn sẽ trở thành một chú ốc sên. Thu thập những món đồ và hoàn thành các màn chơi. Lưu số điểm của bạn bằng cách nhất nút Lưu Điểm sau khi hoàn thành trò chơi.