back to home dude

Obliterate Everything 2

Obliterate Everything 2

về Obliterate Everything 2

Hủy diệt những chiếc phi thuyền của kẻ thù và làm chủ thiên hà trong trò chơi cuộc chiến hành tinh này! tập hợp năng lượng từ những các thế hệ trước để xây những công trình phòng thủ và những phi thuyền. Mua thêm nâng cấp và mở thêm những tòa nhà, căn cứ mới trong kho vũ khí giữa chiến trường.