back to home dude

Obama vs Zombies

Obama vs Zombies

về Obama vs Zombies

Tổng thống Obama phải bảo vệ thành phố của ông ấy khỏi lũ thây ma đang muốn chiếm đoạt lãnh thổ của ông ấy!