back to home dude

Ồ không, tuyết

Ồ không, tuyết

về Ồ không, tuyết

Chạy! Bạn bị rượt đuổi bởi một khối tuyết khổng lồ và bị bao vậy bởi những con chim cánh cụt độc ác. Hãy cố gắng sống sót và chạy tới lối thoát bằng cách chạy và nhảy. Bạn cũng phải động não để làm vỡ khối tuyết.