back to home dude

N.Y Cab Driver

N.Y Cab Driver

về N.Y Cab Driver

Bạn đóng vai tài xế lái xe ở New York. Đón khách và đưa họ đến nơi họ muốn! Cố gắng đừng đụng vào bất kỳ vật gì, nếu không bạn sẽ ghi rất ít điểm.