back to home dude

Nutty Mania

Nutty Mania

về Nutty Mania

Nhặt tất cả những quả hạch để tồn tại qua mùa đông lạnh lẽo này. Ném những con sóc này lên cao sao cho chúng có thể túm được tất cả những quả hạch.