back to home dude

Nut Rush 2: Summer Sprint

Nut Rush 2: Summer Sprint

về Nut Rush 2: Summer Sprint

Giúp con sóc này để thu thập càng nhiều quả đầu càng tốt! Nhảy để né tránh các chướng ngại vật nguy hiểm và cố gắng để đạt được điểm số cao nhất!