back to home dude

Nước dâng cao

Nước dâng cao

về Nước dâng cao

Giúp Scrat đạt đến đỉnh càng nhanh càng tốt khi nước vẫn tiếp tục tăng! Thu thập càng nhiều sồi như bạn có thể trên đường đi của bạn. Crash và Eddie sẽ bắt bạn khi bạn rơi xuống nước.