back to home dude

Number Place: Sudoku

Number Place: Sudoku

về Number Place: Sudoku

Xếp vị trí những con số là điều rất quen thuộc đối với những người yêu thích trò chơi Sudoku này. Hãy đặt những con số này vào đúng vị trí để giải quyết trò chơi này. Những hàng, cột và ô vuông, mỗi cái sẽ luôn chứa 1 con số nhất định từ 1 đến 9. Những người chơi có kinh nghiệm sẽ chọn cho mình những cấp độ cao hơn.