back to home dude

Nullator

Nullator

Về Nullator

Hãy bắn thật nhiều hoả tiễn và máy bay để giành điểm cao, nhưng hãy coi chừng. Đừng để mình bị thương, nếu không bạn sẽ mất một mạng. Liệu bạn có thể hoàn thành trò chơi?