back to home dude

Nuke Train

Nuke Train

về Nuke Train

Con tàu đang bị kẻ thù tấn công. Hãy bảo vệ số hàng hóa và lực lượng của mình. Nhắm và hạ gục kẻ thù.