back to home dude

Núi An pơ

Núi An pơ

về Núi An pơ

Trượt tuyết từ trên núi xuống. Hãy chú ý vật cản và cố gắng ghi thêm điểm thưởng.