back to home dude

Nụ hôn thần thoại

Nụ hôn thần thoại

về Nụ hôn thần thoại

Lời nguyền của mụ phù thuỷ khiến mọi người hoá đá khi họ hôn nhau. Hãy khiến mụ phù thuỷ không nhìn thấy những nụ hôn đó.