back to home dude

Nụ hôn ngày cưới của Annie

Nụ hôn ngày cưới của Annie

về Nụ hôn ngày cưới của Annie

Hãy giúp cho đôi tình nhân này hôn nhau bằng cách nhấp vào chuột. Quan trọng là đừng để cho những người khách không mong đợi nào nhìn trộm! Khi bạn càng giỏi trong trò chơi này, nhiều khó khăn hơn đang chờ bạn!