back to home dude

Nữ hoàng burger

Nữ hoàng burger

về Nữ hoàng burger

Bạn sẽ điều hành nhà hàng hamburger này. Bạn phải mua đồ, lên giá cả và làm khách hàng hài lòng.