back to home dude

Nữ Hoàng Băng Giá Trang Phục Dự Tiệc

Nữ Hoàng Băng Giá Trang Phục Dự Tiệc

Về Nữ Hoàng Băng Giá Trang Phục Dự Tiệc

Trong Nữ Hoàng Băng Giá Trang Phục Dự Tiệc bạn có thể giúp Công Chúa Elsa chọn một bộ trang phục đáng yêu để đi tiệc. Phụ kiện với bóng bay, mũ tiệc tùng, dây ruy băng, và một bộ đầm lấp lánh để lấy được sự chú ý từ tất cả mọi người!