back to home dude

NT Creature 2

NT Creature 2

về NT Creature 2

Vị vua này đang tấn công vào đại tây dương! Hãy giúp cho những con quái vật trong trận đấu để bảo vệ lãnh thổ của chúng! Nhanh tay đặt những tháp pháo khác nhau để tiêu diệt kẻ thù và bảo vệ tòa tháp của bạn bằng mọi giá!