back to home dude

Nova Genesis

Nova Genesis

về Nova Genesis

Khám phá thế giới của Nova Genesis! Chiến đấu với những sinh vật xấu xa, thu thập những vũ khí tốt nhất và thu thập kinh nghiệm để trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn có thể cứu công chúa Lazuli từ nanh vuốt của con rồng độc ác không?