back to home dude

Notebook Wars 3

Notebook Wars 3

về Notebook Wars 3

Hãy đánh bại sức mạnh không trung của kẻ thù một lần nữa trong trò chơi mới sổ tay những cuộc chiến. Thậm chí hãy mua thêm nâng cấp trong nhà máy bay và cố gắng xâm chiếm toàn bộ khu vực trên bản đồ bằng cách bắn rơi từng người với máy bay chiến đấu nhỏ của bạn.