back to home dude

Notebook Wars 1

Notebook Wars 1

Về Notebook Wars 1

Thống trị bầu trời bằng chiếc máy bay chiến đấu nhỏ của bạn trong trò chơi sổ tay những cuộc chiến! Bắn rơi những kẻ thù và thu thập những đồng tiền để mua thêm nâng cấp trong cửa hàng.