back to home dude

NoNoSparks: khởi điểm

NoNoSparks: khởi điểm

về NoNoSparks: khởi điểm

Trong trò chơi này, bạn sẽ phải sáng tạo ra câu chuyện khởi điểm từ thánh kinh bằng cách giải những ô đố ở mỗi cửa. Bạn sẽ có một bảng với những số khác nhau ở bên cạnh và nhiệm vụ của bạn là tìm ra ô nào cần tô màu.