back to home dude

Nông trại của Frenzy 3

Nông trại của Frenzy 3

về Nông trại của Frenzy 3

Chăm sóc những con vật của bạn và bảo vệ chúng tránh lại những con sư tử. Bán những nông sản của bạn đến chợ và bạn sẽ được chuyển sang cấp độ mới.