back to home dude

Nông Trại Bác Dawe

Nông Trại Bác Dawe

Về Nông Trại Bác Dawe

Trong trò chơi chỉ và nhấn chuột này, bạn du hành đến nông trại của Bác Dawe. Bác Dawe và cháu gái đã quản lý nông trại này trong một thời gian dài. Trong khoảng thời gian đó, họ đã thu hoạch được rất nhiều thứ. Bạn có thể giúp họ một tay không? Hoặc tốt hơn chính là đôi mắt của bạn. Giúp họ tìm kiếm tất cả những món đồ của họ.