back to home dude

Nông dân trên ngọn lửa

Nông dân trên ngọn lửa

về Nông dân trên ngọn lửa

Đặt những quả bom vào những vị trí chiến thuật để loại bỏ kẻ thù. Bỏ chạy trước khi bom nổ.