back to home dude

Nondevicer

Nondevicer

về Nondevicer

hãy giúp thầy phù thủy nhỏ bé này đi qua hang động bằng cách di chuyển và nhảy. Nhưng hãy cảnh giác, bạn chỉ có thể di chuyển theo hướng của những mũi tên! Chạm vào những biểu tượng của mũi tên để thay đổi hướng bạn đang di chuyển.