back to home dude

Nơi tôi đi vào đêm

Nơi tôi đi vào đêm

về Nơi tôi đi vào đêm

Bạn thay đổi luân phiên từ người đàn ông thành sói ... bạn phải xây dựng rào chắn và đưa họ xuống ... ai sẽ giành chiến thắng?