back to home dude

Nỗi Sợ Nghĩa Địa

Nỗi Sợ Nghĩa Địa

Về Nỗi Sợ Nghĩa Địa

Max đang bị kẹt trong một nghĩa địa với rất nhiều hồn ma! Dùng đèn pin của bạn để tiêu diệt những con ma, nhưng hãy chú ý đến lượng pin mà bạn có! Trong bóng đêm, đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn với Max!