back to home dude

Nối những con thú cưng

Nối những con thú cưng

về Nối những con thú cưng

Tạo ra một nhóm những khối vuông cùng hình. Đây là một dạng bài Mạt Chược. Tiếp tục đến khi tất cả những khối vuông này biến mất và bạn sẽ thấy một bức ảnh đẹp