back to home dude

Nơi hoang dã

Nơi hoang dã

Về Nơi hoang dã

Trong không gian trò chơi này, bạn phải tìm ra các cảnh báo. Nhưng hãy cẩn thận, có những đối tượng nguy hiểm có thể gây hại cho bạn.