back to home dude

Nổi điên: lạng chúng?

Nổi điên: lạng chúng?

Về Nổi điên: lạng chúng?

Loại bỏ những sinh vật bệnh trong trò chơi tốc độ nhanh này. Giữ chuột càng lâu càng tốt để đổi vũ khí và thực hiện những cuộc đình công mạnh mẽ hơn.