back to home dude

Nối Chim Thần Bí

Nối Chim Thần Bí

về Nối Chim Thần Bí

Những chú chim ở thiên đường thích trốn và chơi. Bạn có thể nối những chú chim giống nhau lại với nhau không? Đường nối giữa chúng chỉ có thể được bẻ một lần. Bạn sẽ nhanh đến mức nào, trong trò chơi Mạt chược về chim tuyệt đẹp này?