back to home dude

Nổi bong bóng

Nổi bong bóng

về Nổi bong bóng

Nhấp vào banh để chuyển nó sang trung tâm trọng lực mới. Xóa càng nhiều banh từ trong sân chơi càng tốt để tạo ra những nhóm gồm 4 hoặc nhiều hơn những banh cùng màu. Những ngôi sao đặc biệt có thể giúp bạn xóa nhiều banh hơn!