back to home dude

Nối Bánh Quy

Nối Bánh Quy

về Nối Bánh Quy

Bánh quy, bánh quy và nhiều bánh quy hơn nữa! Với trò chơi này bạn cần phải nối những chiếc bánh quy giống nhau lại và đạt được số điểm cao nhất có thể với số lần di chuyển. Nếu bạn kết nối thật nhiều những chiếc bánh quy giống nhau, bạn sẽ được một cái siêu bánh quy. Chúng sẽ giúp bạn đạt được càng nhiều điểm hơn.