back to home dude

Nổ tung tất cả

Nổ tung tất cả

về Nổ tung tất cả

Di chuyển trong mê cung và đặt bom đẻ thổi tung tất cả vật cản. Bạn có thể tăng cường sức mạnh và truy đuổi ke thù bằng cách thu thập những gói năng lượng nâng cấp.