back to home dude

No Time to Explain

No Time to Explain

về No Time to Explain

Hãy giúp hiệp sĩ của chúng ta bằng cách đuổi bắt con quái vật trong trò chơi đầy mưu mẹo này! Sử dụng chùm ánh sáng để bay qua những cấp độ và cố gắng di chuyển thật nhanh để vượt qua những cái bẫy và những chướng ngại vật.