back to home dude

Nổ bong bóng

Nổ bong bóng

về Nổ bong bóng

Xếp một nhóm gồm 3 hay nhiều những bong bóng cùng màu để làm chúng biến mất trước khi hết giờ.