back to home dude

Nổ bom dây chuyền

Nổ bom dây chuyền

về Nổ bom dây chuyền

Hãy cố gắng làm nổ thật nhiều bom bằng một trái bom duy nhất và tạo ra chuỗi phản ứng dây chuyền. Mỗi quả bom có một phản ứng khác nhau.