back to home dude

Ninjago trận chiến của ninja

Ninjago trận chiến của ninja

Về Ninjago trận chiến của ninja

Trong Ninjago trận chiến của ninja, bạn phải giúp đỡ chiến binh Jay Lego Ninjago thu thập càng nhiều xu càng tốt. Hãy để Jay sử dụng những thiết bị khởi động của anh ta và cố gắng chạm được càng nhiều xu càng tốt khi bạn bay lên. Jay có ba sức mạnh kích thích làm tăng khả năng nhảy xa của anh ấy. Cố gắng thu thập càng nhiều sức mạnh kích thích càng tốt để bạn giữ cho Jay có thể đi được xa nhất có thể