back to home dude

Ninja Yubi

Ninja Yubi

về Ninja Yubi

Giúp tên ninja này tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào cản đường cậu ấy! Di chuyển chính xác với chuột của bạn để đánh bại đối thủ. Bạn có thể mở khóa tất cả các kỹ năng và áo giáp trong trò chơi này không?