back to home dude

Ninja vs Cướp biển

Ninja vs Cướp biển

về Ninja vs Cướp biển

Hãy chắc chắn không tên cướp biển nào có thể đi hết con đường. Đặt những Ninja để bảo vệ con đường.