back to home dude

Ninja Stealth 1

Ninja Stealth 1

về Ninja Stealth 1

Thình lình hạ gục kẻ thù và sử dụng những kỷ năng Ninja của bạn để đánh cắp những cuộn giấy trong trò chơi bệ bục này!