back to home dude

Ninja Song Sinh

Ninja Song Sinh

Về Ninja Song Sinh

Hãy cố gắng đến được chiếc rương kho báu. Hãy cẩn thận, người anh song sinh của bạn là một kẻ xấu xa và anh ta sẽ tiêu diệt tất cả mọi người và vật trên đường đi.